0

Băng keo giấy

Băng keo ,Băng dính Giấy dùng để dán vào các sản phẩm cần ghi rõ để tránh nhầm, hoặc để…

Nhật Tùng Profile