0

Màng PE

PE được dùng để quấn pallet hàng hoá, hoặc các sản phẩm, kiện hàng trong quá trình vận chuyển, lưu…

Nhật Tùng Profile