0

Băng dính sợi thuỷ tinh

Băng keo gia cường sợi thủy tinh Nhật Tùng Mô tả Băng keo sợi thuỷ tinh dùng để chằng, buộc,…

Nhật Tùng Profile