0

Màng PE

PE được dùng để quấn pallet hàng hoá, hoặc các sản phẩm, kiện hàng trong quá trình vận chuyển, lưu…

0

Băng keo Simili

Dùng để dán gáy sách Nhãn hiệu độc quy ền : Hanel Kích thước :Băng dính Simili: 35mm x 8Y…

Nhật Tùng Profile