0

Băng keo Simili

Dùng để dán gáy sách Nhãn hiệu độc quy ền : Hanel Kích thước :Băng dính Simili: 35mm x 8Y…

Nhật Tùng Profile